Kalite

Sıfır Hata

Biz ZEYSAC METAL olarak attığımız her adımda Kalite'yi temsil ettiğimizi düşünmekteyiz.
Üretim ve yönetim ayrılmaksızın tüm departmanlarımız Kalite Yönetimi ilkesine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Benimsemiş olduğumuz Kalite Politikası müşteri odaklı olup, kaliteden tüm çalışanlarımız sorumludur. Bunun bilincinde olan eğitilmiş personellerimiz firmamızın belirlemiş olduğu proses kontrol sistemini başarı ile uygulamaktadır. Ayrıca şirketimiz tüm kontrol ekipmanlarına sahip olup, hammadde giriş kontrolünden, sevkiyatı yapılacak malzemenin son kontrolüne kadar uygun periyotlarda kalite kontrolü sağlamaktadır.

Müşterilerine her zaman daha kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen ZEYSAC METAL sürekli iyileştirme çalışmalarına önem vermiş ve bu oluşum tüm şirket çalışanları tarafından benimsenmiştir.

Bilginin hızlı ve ekonomik biçimde çözümlere dönüştürülmesi ve uygulanması başarılarımızın kaynağıdır. Tüm bilgi birikimi ve kaynağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

  • Müşteri odaklılık
  • Sürekli iyileşme ve gelişme
  • Çevre bilinci
  • ISO/TS 16949:2012
  • ISO 14001:2014
  • ISO 9001:2015

İLKELERİMİZ

Müşterilerimizin başarısı bizim başarımızdır. Tüm bilgi birikimimizi ve en iyi çözümlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunar, böylece onlarında, hedeflerine hızlı ve etkin şekilde ulaşmalarını sağlarız.

Çalışanlarımız başarımızın anahtarıdır. Hep birlikte küresel bilgi ve öğrenme ağı içinde çalışırız. Kurumsal kültürümüz, çeşitlilik, açık diyalog, karşılıklı saygı, net hedefler ve kararlı liderlikle tanımlanır.

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olma yolunda ilerleyen firmamız olarak hedefimiz, müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görerek, Süreç Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirme'yi esas alır ve Sıfır Hata'yı hedefler. Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakla, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışma sağlamak, ilkelerimizin başında yer almaktadır.

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gerekliliğini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek ZEYSAC METAL çalışanları olarak hepimizin görevidir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ZEYSAC METAL'de alınacak her karar ve oluşturulacak her stratejide, Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine bağlı kalarak, şirketimizin pazar payını, rekabet gücünü, kalite güvenilirliğini ve karlılığını, yapılacak sürekli iyileştirme çalışmaları ile arttırmak temel prensibimizdir. ZEYSAC METAL, iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerinden taviz vermeden, ürün ve hizmet kalitesini sunmak için vardır.Bu amaçla;
MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kaynaklarımızı verimli şekilde kullanarak, müşterilerimize yüksek kalitede, düşük maliyetli ve tam zamanında ürün ve hizmet sunacak, Müşteri Odaklı Üretim ve hizmet felsefesini şirket genelinde yapılandırmak ve yaygınlaştırmak,
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Çalışanlarımıza, hedeflerimizin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak ortam ve fırsatları sağlayarak onların fikirlerini paylaşmak, verilecek eğitimlerle yeterliliklerini geliştirmek, tüm çalışanlarımızın yaptıkları işi ilk seferde ve doğru olarak yapmalarını sağlamak ve şirketimizde Toplam Kalite Yönetimi'ni uygulamak,
SÜREKLİ İYİLEŞME VE GELİŞME
"Sürekli İyileşme ve Gelişme ile Sürekli Başarı" sloganımızdan yola çıkarak, şirket Kalite Yönetim Sistemimizi, süreçlerimizi, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, kapasite kullanımı ve verimlilikte yeni teknolojiler takip edilerek en yüksek değerlere ulaşmak,
kalite politikamız olarak benimsenmiştir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamızda kurulu TS EN ISO 14001:2014 Çevre Yönetim Sistemi, uygunsuzlukları önleme ve bunun için gerekli olan firma içi ve dışı geri besleme kanallarını oluşturma prensiplerinde kurulmuş ve geliştirme imkanlarıyla yapılandırılmıştır.

Çevre Politikamız'da taahhüt ettiğimiz üzere, Üst Yönetim desteği ve tüm çalışanlarımız ile birlikte;

- Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemi sürdürmek,

- Çevre ile ilgili konularda yasal gerekler başta olmak üzere, tüm müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gereklerini yerine getirmek,

- Tüm atıkların miktarlarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamak,

- Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarına özendirip destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek,

- Ürünlerin üretim sürecinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak temel Çevre Politikamızdır.

Çevre Politikamız'da beyan ve taahhüt olarak belirtilen ifadelerin gelişmeler karşısındaki durumu, ÇYS ve Yönetim Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülerek Çevre Politikamız güncel ve etkin tutulmaktadır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Firmamızda kurulu TS EN ISO 14001:2014 Çevre Yönetim Sistemi, uygunsuzlukları önleme ve bunun için gerekli olan firma içi ve dışı geri besleme kanallarını oluşturma prensiplerinde kurulmuş ve geliştirme imkanlarıyla yapılandırılmıştır.

Çevre Politikamız'da taahhüt ettiğimiz üzere, Üst Yönetim desteği ve tüm çalışanlarımız ile birlikte;

- Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemi sürdürmek,

- Çevre ile ilgili konularda yasal gerekler başta olmak üzere, tüm müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gereklerini yerine getirmek,

- Tüm atıkların miktarlarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamak,

- Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarına özendirip destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek,

- Ürünlerin üretim sürecinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak temel Çevre Politikamızdır.

Çevre Politikamız'da beyan ve taahhüt olarak belirtilen ifadelerin gelişmeler karşısındaki durumu, ÇYS ve Yönetim Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülerek Çevre Politikamız güncel ve etkin tutulmaktadır.

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO/TS 16949:2012

ISO 14001:2014

ISO 9001:2015